Einde lidmaatschap

Indien u uw lidmaatschap van KBO Ruwaard wil beëindigen moet u zich schriftelijk
afmelden voor 01 december van het lopende jaar bij de secretaris van KBO Ruwaard.
Het lidmaatschap loopt van 01 januari tot en met 31 december.
Afmelden kan gebeuren via deze e-mail.