tanja
VOORZITTER
Tanja Maarschalk               tel. 06 51612669
tanjam@kpnmail.nl
Herm Droog
SECRETARIS
Herm Droog                        tel. 06 22542612
KBO-Ruwaard.Secretariaat@outlook.com
Tonn
LEDENADMINISTRATIE
Tonn Broeksteeg                 tel. 0412 640418
tonnoss@ziggo.nl
penn
PENNINGMEESTER
Frans van Pinxteren            tel. 06 51337829
Bankrek.nr. KBO Ruwaard NL48RABO0170435563
fransvanpinxteren@ziggo.nl
 
PR, REIZEN EN ACTIVITEITEN
Vacant
vv
REDACTIE NIEUWSBLAD
Wiel Janssen                        tel. 06 33807852
redactie@kbo-ruwaard.nl