Actuele informatie

agenda

 


Wijzigingen in de jaarkalender:

Het telefoonnummer van de secretaris van zangvereniging "Ons Genoegen" is (0412) 630772


Na de opening op 3 augustus 2020 dient u de volgende algemene regels in acht te nemen:

-blijf thuis bij gezondheidsklachten, ook als iemand in uw huishouden koorts (meer dan 38 graden) of benauwdheidsklachten heeft.
-schud geen handen (vermijd aanraking)
-hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog
-gebruik papieren zakdoekjes om de neus te snuiten en gooi deze daarna weg in de  afvalcontainer of neem ze mee naar huis
-was regelmatig uw handen
-houd 1,5 meter afstand van elkaar
-ga voor het bezoek aan de soos thuis naar het toilet en probeer toiletbezoek in de algemene ruimte zoveel mogelijk te beperken

Houd u verder aan de voorschriften die door het beheer van D’n Iemhof en het bestuur van KBO Ruwaard zijn opgesteld. (Het niet opvolgen hiervan kan sluiting van de soos betekenen). Deze voorschriften zijn:

-ontsmet uw handen bij binnenkomst
-loop rechtstreeks naar de soosruimte via de aangegeven looproute die is aangegeven via pijlen op de grond
-verlaat de soos via de vluchtdeur om kruisend verkeer tegen te gaan
-aan tafel met 3 of meer personen geldt: houd 1.5 meter afstand van elkaar
-behoud uw eigen stoel (niet wisselen van stoel)
-toegestane activiteiten zijn: biljarten, handwerken en bloemschikken
-bij biljarten wordt het protocol van de KNBB aangehouden;  biljarttoeschouwers dienen de 1,5 meter regel in acht te nemen
-ook voor de deelnemers aan handwerken en bloemschikken geldt: houd 1,5 meter afstand van elkaar

 

Mondkapjes
Vanaf 1 juni is het dragen van mondkapjes verplicht in het openbaar vervoer. Wij merken dat er nog veel onduidelijkheid is, voornamelijk ook onder ouderen. Wanneer moet ik precies een mondkapje op, wat voor masker volstaat, waar kan ik een mondkapje kopen en hoe draag ik het veilig?

Op de website www.vergelijkmondkapjes.nl is alle belangrijke informatie samengevat in één helder artikel.
Mocht u alsnog vragen hebben kunt u altijd bij het bestuur van KBO Ruwaard terecht.